CZ / SK / EN / DE

O Algeco

Společnost ALGECO je spolehlivým dodavatelem modulárních staveb a zodpovědným partnerem stovek spokojených zákazníků. Mimo Obytné kontejnery a Skladové kontejnery dodáváme také kompletní Modulární stavby firemních či školských zařízení. Kancelářské prostory, Skladové kontejnery, Vybavení staveniště a kompletní servis pro Eventy. Nedílnou součástí našeho portfolia je také komplexní Servis 360°.

Přehled

algeco advance plus 001Algeco nabízí řešení nájemních prostor ve 22 zemích, včetně Rakouska, Belgie, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Německa, Maďarska, Itálie, Litvy, Lucemburska, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Spojených arabských emirátů a Spojeného království. Algeco spolupracuje s více než 31.000 zákazníky v oblasti výstavby a infrastruktury, průmyslu, služeb a administrativy. Přibližně 235.000 modulárních a skladovacích jednotek je pronajímáno prostřednictvím sítě na více než 150 místech.

Algeco je součástí skupiny Algeco Scotsman, předního světového poskytovatele obchodních služeb zaměřených na modulární prostor a bezpečné skladování. Společnost působí pod názvem Algeco v kontinentální Evropě, jako Elliott ve Velké Británii a jako Williams Scotsman v Severní Americe, celkem skupina uskutečňuje více než 320.000 operací ve 26 zemích po celé Evropě, na Středním východě, v Číně a Severní Americe. Odkaz společnosti je založen především na pověsti poskytování mimořádných služeb zákazníkům, efektivním řízení obchodní činnosti a důsledné inovaci produktů. Globální působení společnosti Algeco Scotsman v kombinaci se znalostí lokálního trhu poskytuje příkladné služby šité na míru specifickým potřebám zákazníků po celém světě.


Historie


Data o vlastnictví v historii firmy Algeco:

 • V roce 1995 získala firma TUI 66,98% kapitálu firmy Algeco (v této době existoval ještě jeden minoritní akcionář)
 • V roce 1996 byl tento minoritní podíl postoupen firmě TUI, která tak na 9 měsíců získala v Algecu téměř 100% podíl
 • Firma TUI nabídla tento menšinový podíl na druhé pařížské burze v roce 1997
 • V roce 2004 byla TUI převzata firmou TDR, která vyhlásila záruky a uskutečnila veřejnou nabídku na odkup akcií


Růst společnosti

 • Zisk dvou firem ve Francii – Sarrade et Galtier a Sogemi Fillod v roce 1989
 • Zisk německé firmy MBM v roce 1990
 • Zisk francouzské montážní linky Locabrie v roce 1993
 • Zisk firmy HADA v Německu v roce 1996
 • Zisk francouzského podniku Home-system v roce 1997
 • Zisk italské společnosti EC v roce 2002
 • Zisk britské firmy Elliott v roce 2005
 • Zisk společnosti Wraith and Toilet Hire UK v roce 2007
 • Zisk GE modular space Europe v roce 2007
 • Sloučení s Williams Scotsman v roce 2007
 • Zisk britské firmy Cabin Centre v roce 2010
 • Zisk francouzské firmy l’Yvelinoise de materiel v roce 2010
 • Zisk francouzské firmy Logimobile v roce 2010
 • Akvizice Caltin Containers ve Spojeném Království v roce 2011
 • Akvizice RB Farquhar ve Spojeném Království v roce 2011
 • Akvizice Glasfryn ve Spojeném Království v roce 2011
 • Akvizice Speedy ve Spojeném Království v roce 2011
 • Akvizice A1 kontejnerů v roce 2011
 • Akvizice Touax Solutions Modulaires SAS („TSM“) v roce 2017

 

Proč Algeco?                                                                                                           

Přítomnosti na místním trhu v globálním měřítku
Algeco si uvědomuje, že provozuschopnost mobilních prostorových řešení je velmi důležitá pro tisíce organizací, které se na ně spolehají. Z tohoto důvodu je poskytování vynikajících služeb pro Algeco závazné. Ve skutečnosti je většina ze 3000 zaměstnanců společnosti zaměřena výhradně na servis produktů. Mezi služby poskytované společností Algeco patří: instalace a místopráce, dodávky a sestavení, stěhování, renovace; rozšířené záruky; design a CADD (počítačem podporované navrhování a kreslení).

 

Rozsah služeb
Společnost Algeco chápe, že se na ni její zákazníci spoléhají v oblasti dodání správného produktu nebo služby pro jakýkoliv prostor přesně v okamžiku, kdy jsou vyžadovány. Kvalita i rozsah vybavení společnosti jsou neoddělitelně spojeny se schopností udržovat dobré vztahy se zákazníky. Algeco každoročně investuje vysoké částky do rozšiřování a zlepšování služeb svého vybavení. Jednotky jsou udržovány v centrech pro rekonstrukci provozovaných v různých částech regionu EMEA. Algeco nabízí také různorodé portfolio služeb, od malého stavebního úřadu nebo bezpečného skladování kontejneru až k vícepodlažním high-tech zdravotnickým zařízením. V mnoha případech zákazníci oceňují možnost "one-stop shopping", které nabízí pouze společnost Algeco.

 

Trvalé vedoucí postavení na trhu
Společnost Algeco je odhodlána poskytovat inovativní řešení prostoru na všech úrovních společnosti. Algeco může nabídnout širokou škálu služeb, ale hlavním zaměřením společnosti bylo vždy poskytovat řešení jedinečného prostoru pro organizace všech velikostí jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru.

 

Následující aktiva přispívají k vedoucímu postavení na trhu společnosti Algeco v mobilních a modulárních oblastech:

 • Nejdelší záznamy společnosti, které se datují více než pět desetiletí do minulosti
 • Mezinárodní nabídka služeb nabízející nejlepší užitek pro zákazníky
 • Zákazník opakující nákup a zúčastněný zákazník
 • Katalyzátor pro nové produktové inovace v celém odvětví
 • Silný manažerský tým s dlouhým funkčním obdobím a odbornou způsobilostí v oboru
 • Dokonalost poskytování služeb díky školení a motivaci zaměstnanců

 

 

logo_eu                         vzp1

Touax Solutions Modulaires SAS („TSM“) v roce 2017