CZ / SK / EN / DE

Politika kvality a certifikáty

ALGECO je zodpovedné za bezpečné a zdravé pracovné prostredie a zachovanie prírodných zdrojov. Preto sme vyvinuli všetko úsilie na kombináciu ekonomického úspechu s bezpečnými a šetrnými spôsobmi k životnému prostrediu, a tiež prácu v zdravom pracovnom prostredí. V tejto súvislosti sme sa spoliehali výlučne na vybrané partnerské spoločnosti, ktoré slúžia záujmom životného prostredia, zdravia a bezpečnosti.

Zdravie a bezpečnosť:
Neustále zlepšovanie našich pracovných metód a postupov s cieľom vytvoriť bezpečné a zdravé pracovné prostredie.
Budeme pravidelne školiť všetkých zamestnancov vo všetkých relevantných oblastiach.

Životné prostředie:
Chceme neustále znižovať a obmedzovať negatívne dopady na životné prostredie, množstvo odpadu a zahájiť zodpovedajúcu likvidáciu.
Vo výrobe používame, ak je to možné, ekologicky bezpečné výrobky a materiály.
Podporujeme opätovné použitie a recykláciu zdrojov a materiálov.
Neustále pracujeme na vývoji nášho programu ECO-FUTURE-friendly pre energiu a vodu a snažíme sa o znižovanie spotreby našich výrobkov.

 

politika kvality 2017 9001 14001 18001
        Politika kvality,
    enviromentu a BOZP   
               CSN ISO 9001
   Systém manažmentu akosti  
                            ISO 14001
  Systém enviromentálného manažmentu  
                        ISO 18001
  Ochrana zdravia a bezpečnosť práce