CZ / SK / EN / DE

Kontajnery ALGECO v Bratislave

 

Región
Bratislava
Zákaznícky sektor
Zázemie stavby
Dátum
2015
Účel použitia
Zázemie pre pracovníkov
Vybavenie Obytné a sanitárne kontajnery

algeco bratislava sunsize 006

 

Modulárna stavba spoločnosti ALGECO teraz zaistí zázemie pre pracovníkov významného stavebného projektu administratívneho centra v Bratislave. Kontajnerová zostava je skompletizovaná zo štrnástich obytných kontajnerov, dvoch sanitárnych kontajnerov, jednej vrátnice a jedného fekálneho tanku o objeme 10 m³, ktorý je zapustený do zeme. Táto dvojpodlažná modulárna stavba slúži predovšetkým pracovníkom stavby - napr. stavbyvedúcim, technikom, stavebnému dozoru či vrátnikovi. Spodné poschodie je s vrchným poschodím prepojené vonkajším schodiskom. Kontajnery sú plne vybavené - nachádza sa tu nábytok ako stoly, stoličky, skrine, vešiaky, regály, ďalej je súčasťou mobiliáru tiež minikuchynka, klimatizácia či centrálny elektrický rozvádzač. Na žiadosť zákazníka boli kontajnery vybavené tiež bezpečnostnými prvkami - v prízemí modulárnej stavby sú inštalované dverné i okenné mreže, aby sa predišlo budúcim nepríjemnostiam. Táto modulárna stavba bude svojmu účelu slúžiť približne nasledujúcich 16 mesiacov.