CZ / SK / EN / DE

Výstavba základnej školy

 

Dátum August 2017
Región
Praha - Velká Chuchle
Zákaznícky sektor
Public
Účel použitia
Triedy, šatne, kabinet, WC
Vybavenie Obytné, sanitárne a schodiskové kontajnery
Typ projektu Predaj
Počet modulov/m2 20/300

jpg zs chuchle 001

 

Od prvého návrhu projekčnej kancelárie bola realizovaná za cca 5 mesiacov dvojposchodová zostava tvorená obytnými a sanitárnymi kontajnermi s rozmermi 2,5 x 6 m so svetlou vnútornou výškou 3 m. Zostava slúži pre 96 detí základnej školy Velká Chuchle v Prahe 5, pre ktoré bolo potrebné realizovať dočasné priestory z dôvodu rekonštrukcie pôvodnej murovanej školy. V kontajnerovej škole sú 4 triedy, kabinet, šatňa, sociálne zázemie pre deti a učiteľov a upratovacia miestnosť. Na realizácii sa podieľalo niekoľko subdodávateľov, ktorí na stavbu dodávali Multi Split klimatizácie, oceľové konštrukcie v podobe vonkajšieho schodiska a kotviacich konštrukcií klimatizácií, vodovodnú a kanalizačnú prípojku, požiarny vodovod a hromozvod.