CZ / SK / EN / DE

Kompletné zázemie a servis pre zákazníka v Dobříši

 

Dátum 2018
Región
Dobříš
Zákaznícky sektor
Automotive priemysel
Cieľ použitia
Zázemie kancelárie, šatne, jedáleň
Vybavenie

Obytné a sanitárne moduly s klimatizáciami a kompletným servisom.

Typ projektu Prenájom
Počet modulov/m2
18/324

jpg 2018 09 benteler 001

 

Celá dvojposchodová modulárna zostava slúžila zákazníkovi v Dobříši z oblasti automotive priemyslu v roku 2018. Moduly boli dodané na účely kancelárie, šatne a jedálne. Súčasťou dodávky bol tiež samozrejme kompletný Servis 360° pre naše modulárne stavby, vrátane klimatizácií pre pohodlie vo vnútri budov.