CZ / SK / EN / DE

Mobilné kontajnery ako zariadenie staveniska

 

Región Severná Morava
Datum
2014
Zákaznícky sektor
Priemysel
Účel použitia
Zariadenie staveniska
Počet modulov / m2 Kontajnery 390m2, priemyselné stany 450m2

 algeco trinec 002


Kontajnerová zostava slúži ako zariadenie staveniska hlavnému dodávateľovi stavby a investorovi. Jedná sa o výstavbu technológie na spracovanie dusíka, argónu a iných plynov. ALGECO pre stavbu nedodáva len kontajnery, ale aj dva priemyselné stany s celkovou plochou 450m2 vybavené priemyselnými regálmi. Dodávame tiež multifunkčné zariadenie a zabezpečujeme upratovacie práce.