CZ / SK / EN / DE

Kontajnerová zostava ako zariadenie staveniska

 

Región Severní Morava
Datum
2014
Zákaznícky sektor Priemysel
Účel použitia
Zariadenie staveniska
Počet m2 180 m2

 algeco referenci projekty pronajem kontejneru03


Kontajnerová zostava slúži ako zariadenie staveniska. Jedná sa o výstavbu technológie na spracovanie dusíka, argónu a iných plynov. ALGECO klientovi okrem kontajnerových zostáv zaisťuje tiež prenájom manipulátora, zaisťuje upratovanie kontajnerovej zostavy, zabezpečuje vývoz fekálnych tankov a prenájom smetných košov a vývoz zmesového odpadu.