CZ / SK / EN / DE

Kancelárske a skladovacie kontajnery pre obchod v Hodoníne

 

Región
Hodonín
Zákaznícky sektor
Služby
Datum
2015
Účel použitia
Dočasná predajňa
Vybavenie Kancelárske a skladovacie kontajnery

algeco hodonin prodoma 002

 

Kancelárske a skladovacie kontajnery ALGECO vytvorili plnohodnotnú náhradu za pripravovanú kamennú predajňu so stavebninami v Hodoníne. Zamestnanci obchodu mohli vo veľmi krátkej dobe začať s bežnou prevádzkou svojej predajne, lebo rýchle zostavenie našich kontajnerov a ich sprevádzkovanie je našou prioritou. V tejto dobe už naplno funguje naša dočasná budova a zákaznícka firma tu našla miesto ako pre predajné priestory a kasu, tak aj pre zázemie zamestnancov, sanitárne zariadenia či sklady. Technický a jednoduchý vzhľad kontajnerov ALGECO úplne korešponduje s priemyselným okolím, v ktorom sa predajňa nachádza. Zákazník tu zároveň mohol umiestniť banner s dôležitými informáciami pre svojich zákazníkov. Tento typ reklamy považujeme za veľmi účinný a vonkajšie časti našich kontajnerov sú pre tento účel už prispôsobené.