Životní prostředí

Obchodní model pronájmu poskytuje nízkouhlíkové řešení

Existují značné příležitosti, jak můžeme pomoci našim zákazníkům, dodavatelům a zúčastněným stranám čelit výzvám změny klimatu a zajistit růst nízkouhlíkové oběhové ekonomiky. Zaměřujeme se na opětovné použití materiálů a recyklaci. Nejsme příznivci myšlenky vezměte – vyrobte – vyhoďte.
Tento přístup nám umožnil tvorbu kruhového modelu. V tomto modelu má většina materiálu stálou životnost, materiály jsou uchovány v provozu tak dlouho, jak je to možné a následně jsou znovu použity nebo recyklovány, při zůstatku minimálního množství zbytkového odpadu. Dlouhodobým cílem je zachování hodnoty materiálu a zdrojů bez tvorby zbytkových odpadů.

 

 

Prostřednictvím našich služeb, projektů a portfolia klientů jsme integrovali společensky odpovědné aktivity do naši vize a podnikání.

 

 

 
 

1. Pro dosažení dlouhodobého úspěchu přecházíme na strategii udržitelnosti, jejíž jádrem je cirkularita, poskytující modulární prostor pro lidi k práci, studiu i životu.

 

 

2. Ve spolupráci s našimi stakeholdery pracujeme na tvorbě a rozvoji sdílených hodnot pro lidi i planetu. Tvoříme produkty, které mají pozitivní vliv na společnost a přispívají k trvalému úspěchu.

 

3. Zaměřujeme se na etické, environmentální a komunitní cíle, přičemž jako zaměstnavatel podporujeme rozlišné a inkluzivní osoby.

 

Circularita

Minimalizace spotřeby zdrojů a využitím kruhového modelu jsou naše řešení pro životní prostředí méně intenzivní, než tradiční konstrukce.

Adaptabilita

Díky tomu, že jsou naše moduly znovu použitelné, flexibilní, rekonfigurovatelné a recyklovatelné, tak se můžeme přizpůsobit měnícím se požadavkům na změnu demografie, klimatu.

Pronájem

V rámci pronájmu zůstávají moduly po celou dobu životního cyklu v našem majetku. Můžeme tedy inovovat a řešit environmentální výzvy tak, abychom minimalizovali dopad na životní prostředí.

 

 

Životní prostředí:
Chceme neustále snižovat  a omezovat negativní dopady na životní prostředí, množství odpadu a zahájit odpovídající likvidaci.
Ve výrobě používáme, pokud je to možné, ekologicky bezpečné výrobky a materiály.
Podporujeme opětovné použití a recyklace zdrojů a materiálů.
Neustále pracujeme na vývoji naší ECO-FUTURE-přátelský program pro energii a vodu, a snažíme se o snižování spotřeby našich výrobků.

 

Máte projekt nebo se chcete dozvědět více o našich řešeních?

Naši odborníci Vám jsou k dispozici od pondělí do pátku, vždy od 8:00 - 17.00 hodin.
 

Zavoláme Vám zpět

Náš SERVIS 360°

Vybavení - balíčky


  • Nábytek
  • Kuchyňky
  • Sanitární doplňky

Technika - balíčky


  • Sítě
  • Komunikace
  • Klimatizační technika

Bezpečnost - balíčky


  • Požární bezpečnost
  • Bezpečnostní technika
  • Pojištění
  • Údržba